Kolik občanů USA není pojištěno?


6 дней назад

Kolik obyvatel USA není pojištěno?

6 дней назад

Kolik obyvatel USA není pojištěno?

6 дней назад

Proč je tolik Američanů nepojištěných?

Nepojištění bylo připisováno řadě faktorů, včetně rostoucích nákladů na zdravotní péči, hospodářského poklesu, eroze pojištění založeného na zaměstnavateli a omezování veřejných programů. Vývoj účinných strategií pro snížení nepojištěnosti vyžaduje pochopení toho, proč lidem chybí pojistné krytí.

U kterých Američanů je nejméně pravděpodobné, že budou mít zdravotní pojištění?

U rodin s nízkými příjmy je větší pravděpodobnost, že nebudou pojištěny. Vzhledem k omezenější dostupnosti veřejného pokrytí v některých státech je pravděpodobnější, že dospělí nejsou pojištěni než děti. Barevní lidé jsou vystaveni vyššímu riziku, že nebudou pojištěni, než nehispánští běloši.

Jaké procento populace USA má zdravotní pojištění?

Která populace je v USA s největší pravděpodobností nepojištěna?

Většina nepojištěných lidí jsou narozením občané USA (obyvatelé narození v zemi tvoří asi 90 procent celkové populace).

Která rasa má nejvyšší nepojištěnou sazbu?

Kdo je ve Spojených státech s největší pravděpodobností nepojištěn?

Mladí dospělí (ve věku 18 až 24 let) Téměř tři z deseti mladých dospělých nemají zdravotní pojištění. U příslušníků této věkové skupiny je téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že nebudou pojištěni, ve srovnání s běžnou populací mladší 65 let.

Kolik obyvatel USA není pojištěno?

6 дней назад

Která rasa má nejvyšší nepojištěnou sazbu?

Co se stane s Američany bez zdravotního pojištění?

Pokud nemáte zdravotní pojištění, máte mnohem větší riziko, že se vám budou hromadit účty za lékařskou péči, které můžetenebude moci zaplatit. V nejhorším případě byste mohli být žalováni a vaše mzdy obstaveny. Můžete být dokonce donuceni k bankrotu.

U které rasy je nejméně pravděpodobné, že bude mít zdravotní pojištění?

Navzdory nárůstu zdravotního pokrytí napříč rasovými a etnickými skupinami od implementace rozšíření pokrytí zákona o cenově dostupné péči (ACA), starší lidé s AIAN, Hispánci, NHOPI a černoši zůstávají s větší pravděpodobností nepojištěni ve srovnání s jejich bílými protějšky.

Které dva státy nemají pojištění?

New Hampshire je jediný stát, který nenařizuje pojištění auta. Řidiči, kteří se rozhodnou nekoupit pojištění auta, však musí prokázat, že mají dostatek finančních prostředků na splnění požadavků státní finanční odpovědnosti (PDF) v případě, že způsobí nehodu.

Kolik bílých lidí nemá žádné zdravotní pojištění?

Míra nepojištěných černochů je však stále vyšší než u bílých Američanů: 12 procent ve srovnání s 9 procenty.

Která osoba je nejvíce ohrožena tím, že nebude pojištěna?

Zpráva KFF zjistila, že rodiny s nízkými příjmy byly s největší pravděpodobností nepojištěny, přičemž více než 73 % uvádělo vysoké náklady na pojištění jako hlavní důvod nedostatečného krytí. Mezi další důvody, které lidé uvedli, že nemají zdravotní pojištění, patří: Nenárok na krytí (25,3 %)

Kde má většina Američanů pojištění?

Přibližně polovina populace země využívá výhod zdravotního pojištění sponzorovaného zaměstnavatelem. Přestože mají Američané zdravotní pojištění z mnoha různých zdrojů, skupinové zdravotní pojištění poskytované jejich společnostmi a podniky tvoří hlavní část prostředí zdravotní péče v zemi.

Co se stane, když si nemůžete dovolit lékařské ošetření v Americe?

Vyjednávejte svůj účet Pokud máte nízký příjem nebozažíváte finanční potíže – i když jsou tyto potíže způsobeny výhradně vašimi účty za lékařskou péči – požádejte o pomoc v případě nouze. Nemocniční charitativní péče může být dostupná na základě vašeho příjmu a úspor.

Která země má bezplatnou zdravotní péči?

Pouze jedna země nabízí zdravotní péči, která je pro všechny zdarma: Brazílie. Ústava definuje zdravotní péči jako univerzální právo. Kdokoli v zemi, dokonce i krátkodobí návštěvníci, může získat zdravotní péči zdarma.

Kolik Američanů je pojištěno?

Jaké procento mileniálů nemá zdravotní pojištění?


Posted

in

by

Tags: