Který stát má nejvyšší procento nepojištěných lidí?


Klíčovým faktorem by však mohlo být, zda stát, ve kterém člověk žije, rozšířil svou způsobilost pro Medicaid na rodiny s nižšími příjmy. Údaje ze sčítání lidu ukazují, že pět států s nejvyššími nepojištěnými sazbami nerozšířilo svou způsobilost pro Medicaid. V této kategorii vede Texas následovaný Oklahomou, Georgií, Wyomingem a Floridou.

Který stát má nejvyšší nepojištěnou populaci?

Který region má nejvyšší nepojištěnou sazbu?

Severovýchod a Středozápad měly největší podíl v zemi s nízkými (pod 10,0 %) nepojištěnými sazbami a jih měl největší podíl s vysokými (nad 15,0 %) nepojištěnými sazbami.

Kde žije nejvíce nepojištěných lidí?

Vzhledem k geografickým rozdílům v příjmech a dostupnosti veřejného pokrytí je pravděpodobnější, že lidé, kteří žijí na jihu nebo na západě, nebudou pojištěni. Většina těch, kteří nejsou pojištěni, byla bez pojištění po dlouhou dobu. (Podrobné údaje o charakteristikách nepojištěné populace jsou uvedeny v příloze Tabulka B.)

Který stát má nejvyšší počet nepojištěných obyvatel?

Které dva státy nemají pojištění?

New Hampshire je jediný stát, který nenařizuje pojištění auta. Řidiči, kteří se rozhodnou nekoupit pojištění auta, však musí prokázat, že mají dostatek finančních prostředků na splnění požadavků státní finanční odpovědnosti (PDF) v případě, že způsobí nehodu.

Má Texas nejvyšší procento lidí bez pojištění?

Census Bureau uvádí, že 18 procent Texasanů není pojištěno – což je nejvyšší procento v zemi.

Kdo je typickým nepojištěným člověkem ve Spojených státech?

Nepojištění lidé Patří sem 31,2 milionu (11,5 %) lidí mladších 65 let. Mezi dětmi bylo nepojištěno 3,7 milionu (5,0 %) a mezi dospělými v produktivním věku 27,5 milionu (13,9 %).nebyly pojištěny (obrázek 1).

Jaké procento USA nemá pojištění?

Proč má Texas tolik nepojištěných lidí?

Texas má vyšší počet pracovních míst v maloobchodě a službách, stejně jako slušně velký zemědělský sektor, což jsou všechna odvětví, která s menší pravděpodobností nabídnou zdravotní přínosy. Takže zatímco míra nezaměstnanosti v Texasu ve výši 8,2 procenta překonává celostátní průměr, stát se dostává pod národní trendy v oblasti zdravotního pojištění sponzorovaného zaměstnavatelem.

Proč má Texas nejvíce nepojištěných?

Texas má vyšší počet pracovních míst v maloobchodě a službách, stejně jako slušně velký zemědělský sektor, což jsou všechna odvětví, která s menší pravděpodobností nabídnou zdravotní přínosy. Takže zatímco míra nezaměstnanosti v Texasu ve výši 8,2 procenta překonává celostátní průměr, stát se dostává pod národní trendy v oblasti zdravotního pojištění sponzorovaného zaměstnavatelem.

Který stát má nejvyšší počet nepojištěných dětí?

Který stát má nejvyšší počet nepojištěných obyvatel?

Který stát je ve zdravotnictví nejnižší?

Stát New York utratí v průměru 9 851 dolarů na zdravotní péči na obyvatele. Mezitím tři státy, které mají nejhorší zdravotní systémy v zemi, jsou Alabama, Arkansas a Delaware, zjistila analýza. Alabama vynakládá relativně malé množství peněz na zdravotní péči na osobu.

Proč je tolik Američanů nepojištěných?

Nepojištění bylo připisováno řadě faktorů, včetně rostoucích nákladů na zdravotní péči, hospodářského poklesu, eroze pojištění založeného na zaměstnavateli a omezování veřejných programů. Vývoj účinných strategií pro snížení nepojištěnosti vyžaduje pochopení toho, proč lidem chybí pojistné krytí.

Kolik Američanů není pojištěno?

Kdo primárně tvoří nepojištěnou populaci?

Zatímco bílí jedinci tvořínejvětší podíl na nepojištěné populaci v USA (47 procent), černoši a hispánští jedinci tvoří neúměrně vysoký podíl této zbývající nepojištěné populace.

Která země nevyžaduje pojištění auta?

Japonsko nevyžaduje dobrovolné pojistné krytí, které je podobné komplexnímu krytí v USA. Zahrnuje krytí proti nehodám a nepojištěným motoristům, stejně jako proplácení nájemného a silniční asistenci.

Jaké pojištění je akceptováno ve všech 50 státech?

Většina členů Blue Cross Blue Shield může být v klidu, protože pokrytí Blue Cross Blue Shield otevírá dveře ve všech 50 státech a je přijímáno více než 90 procenty lékařů a specialistů. A pokud vás vaše dlouhodobé cestovní plány zavedou do zahraničí, můžete si zajistit přístup ke kvalitní péči prostřednictvím GeoBlue.

Můžete se pojistit?

Sebepojištění je způsob, jak snížit náklady na pojištění tím, že nebudete platit někomu jinému, jako je pojišťovna, aby vám kryl záda, pokud se něco pokazí. Můžete to udělat: Mít dostatek peněz na pokrytí ztrát v úsporách a aktivech. Rozhodnutí o vytvoření rezervy na sebepojištění nebo nouzového fondu.

Proč je pojištění v Texasu tak vysoké?

Proč je pojištění auta drahé v Texasu? Pojištění auta v Texasu může být drahé kvůli hustotě dálnic, četnosti krádeží aut, vysokým rychlostním limitům, husté městské populaci a vysokému riziku přírodních katastrof, což zvyšuje riziko nehod a nehod. Pojistitelé účtují vyšší pojistné na základě těchto rizik.6 дней назад

Je Texas nejméně pojištěným státem v zemi?

Které státy mají nejvyšší sazby nepojištěného zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění je nezbytné pro blaho člověka, ale také pro jeho finanční situaci. Ne každý stát USA se však může pochlubit vysokými sazbamipojištěné obyvatele. Některé státy jako Texas a Severní Karolína mají například miliony nepojištěných občanů.

Jaké procento populace USA není pojištěno?

V celé zemi bylo nepojištěno 9,2 % všech Američanů, což je přibližně 29,6 milionů lidí. Rozsah nepojištěné populace se pohyboval od pouhých 3 % v Massachusetts až po 18,4 % nepojištěných ve státě Texas. Prvních 15 států s nejvyšším procentem populace, které nemají zdravotní pojištění, je uvedeno v tabulce níže.

Jaké procento obyvatel Montany není pojištěno?

Pokud jde o jurisdikce s nejnižším počtem nepojištěných podle státu, je Montana se svými 86 600 na 10. místě. Míra obyvatel státu Big Sky bez krytí v roce 2019 byla 8,3 %, což je pokles ze 17,3 % zaznamenaných v roce 2010. Míra nepojištěnosti v roce 2019: 8,3 % Míra nepojištěnosti v roce 2018: 8,2 % Míra nepojištěnosti v roce 2010: 17,3 % 10- změna: –9,1 %

Zvyšuje se nebo klesá nepojištěná sazba Aljašky?

I s výrazným zlepšením o -7,6 % v průběhu desetiletí byla míra nepojištěnosti na Aljašce v roce 2010 téměř 20 %. To je důvod, proč má Aljaška 5. nejhorší procento nepojištěných podle státu. Nepojištěná sazba v roce 2019: 12,2 % Nepojištěná sazba v roce 2018: 12,6 % Nepojištěná sazba v roce 2010: 19,9 % 10letá změna: –7,6 %


Posted

in

by

Tags: