Proč lidé stále nemají zdravotní pojištění?


Čtyřicet šest milionů lidí, neboli téměř každý pátý starší dospělý a dítě, nemá v současné době ve Spojených státech zdravotní pojištění, což je nárůst o 6 milionů od roku 2000.1 Nedávný nárůst nepojištěnosti lze přičíst řadě faktorů, včetně rostoucí zdravotní péče. náklady, ekonomický pokles, eroze pojištění založeného na zaměstnavatelích a škrty ve veřejných programech.2 Vyvinutí účinných strategií pro snížení nepojištěnosti vyžaduje pochopení, proč lidem chybí pojistné krytí. Tento stručný přehled se zabývá důvody, proč lidé uvádějí, že nejsou pojištěni celkově a podle klíčových podskupin populace (definovaných věkem, rasou/etnickým původem, zdravotním stavem a charakteristikami rodiny a zaměstnání). Zkoumáme také, jak se tyto důvody měnily v průběhu času.


Posted

in

by

Tags: