Κατηγορία: Ασφάλιστρο

 • Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου;

  Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου;

  Το ποσό που πληρώνετε βασίζεται στην ηλικία σας, τον τύπο κάλυψης που θέλετε, το ποσό της κάλυψης που χρειάζεστε, τα προσωπικά σας στοιχεία, τον ταχυδρομικό σας κώδικα και άλλους παράγοντες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν μαθηματικούς υπολογισμούς και στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσού των ασφαλίστρων που χρεώνουν στους πελάτες τους. Μερικοί συνήθεις παράγοντες που…

 • Τι εξετάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να καθορίσουν το ασφάλιστρο σας;

  Τι εξετάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να καθορίσουν το ασφάλιστρο σας;

  Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν μαθηματικούς υπολογισμούς και στατιστικές για να υπολογίσουν το ποσό των ασφαλίστρων που χρεώνουν στους πελάτες τους. Μερικοί συνήθεις παράγοντες που αξιολογούν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων σας είναι η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, το ιστορικό ζωής και ο πιστωτικός δείκτης. Τι καθορίζει το ασφάλιστρο στην ασφάλιση; Μερικοί παράγοντες…

 • Ποιος από αυτούς τους παράγοντες δεν επηρεάζει τα ποσοστά των ασφαλίστρων ζωής;

  Ποιος από αυτούς τους παράγοντες δεν επηρεάζει τα ποσοστά των ασφαλίστρων ζωής;

  Ποιος από αυτούς τους παράγοντες ΔΕΝ επηρεάζει τα ποσοστά των ασφαλίστρων ζωής; Η θνησιμότητα, τα έξοδα και οι τόκοι είναι οι μόνοι παράγοντες που καθορίζουν τα επιτόκια ασφαλίστρων. Ο Kevin έχει ένα υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και το αναθέτει σε άλλο ασφαλιστή για ένα νέο συμβόλαιο. Ποιος από αυτούς τους παράγοντες δεν επηρεάζει τα ποσοστά…

 • Τι προκαλεί την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας;

  Τι προκαλεί την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας;

  Κάθε ασφαλιστής υπολογίζει το κόστος των ασφαλίστρων υγείας με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο – αλλά συνολικά, υπάρχουν τέσσερα πράγματα που κάνουν τις τιμές λίγο υψηλότερες όταν είναι ώρα ανανέωσης. Είναι, χωρίς ιδιαίτερη σειρά: πληθωρισμός, απαιτήσεις, ηλικία και κάτι που ονομάζεται ιατρικός πληθωρισμός. Γιατί αυξάνονται τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας; Τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας αυξάνονται επειδή αυξάνονται τα…

 • Ποιοι είναι οι πέντε παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του ασφαλίστρου σας;

  Ποιοι είναι οι πέντε παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του ασφαλίστρου σας;

  Μερικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας είναι το αυτοκίνητό σας, οι οδηγικές σας συνήθειες, οι δημογραφικοί παράγοντες και οι καλύψεις, τα όρια και οι εκπτώσεις που επιλέγετε. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως η ηλικία σας, τα αντικλεπτικά χαρακτηριστικά στο αυτοκίνητό σας και το ιστορικό οδήγησής σας. Κορυφαίοι…

 • Να χρησιμοποιήσω premium ή κανονικό;

  Να χρησιμοποιήσω premium ή κανονικό;

  Λοιπόν, αξίζει το premium φυσικό αέριο; Εάν ο κατασκευαστής του οχήματός σας συνιστά τη χρήση βενζίνης premium, τότε η πλήρωση με premium είναι μια καλή ιδέα. Η χρήση καυσίμου χαμηλότερων οκτανίων σε έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει κτύπημα, πιθανώς να βλάψει τον κινητήρα. Υπάρχει μειονέκτημα στη…

 • Είναι το premium το ίδιο με το out-of-pocket;

  Είναι το premium το ίδιο με το out-of-pocket;

  Το μηνιαίο ασφάλιστρο που πληρώνετε για το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης δεν υπολογίζεται ως έξοδο από την τσέπη σας. Το κόστος από την τσέπη περιλαμβάνει εκπτώσεις, συνασφάλιση και συμπληρωματικές πληρωμές για καλυπτόμενες υπηρεσίες, συν όλα τα έξοδα για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται. Είναι το ασφάλιστρο το ίδιο με το εκπεστέό σας; Το ασφάλιστρο είναι σαν τη…