Ποια είναι τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη για τους μετανάστες;


Τα γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια είναι δύο σημαντικά εμπόδια που συνδέονται συνήθως με την έλλειψη ενσωμάτωσης των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Τι εμπόδια αντιμετωπίζουν οι μετανάστες;

Το γλωσσικό εμπόδιο είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Όταν δεν μιλάτε τη γλώσσα του τόπου όπου ζείτε, πράγματα όπως η εύρεση εργασίας, η αγορά φαγητού, ακόμη και η συνάντηση νέων ανθρώπων γίνονται απίστευτα δύσκολα.

Ποιες ήταν οι τρεις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μετανάστες;

Οι τρεις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μετανάστες που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 1800 ήταν η αποτυχία των καλλιεργειών, οι ελλείψεις θέσεων εργασίας και η αύξηση των φόρων. Αποτυχία καλλιέργειας: Οι τακτικές αποτυχίες των καλλιεργειών οδήγησαν τελικά σε λιμό. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την πείνα. οι μετανάστες πίστευαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια ευημερούσα και πλούσια χώρα.

Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για τους μετανάστες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Αυστραλία;

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Αυστραλία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως τα γλωσσικά εμπόδια, όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, λένε οι πολυπολιτισμικοί υποστηρικτές. Ένας ειδικός λέει ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Αυστραλία έχει δημιουργηθεί για όσους μιλούν αγγλικά και όχι απαραίτητα για κοινότητες μεταναστών.

Πώς επηρεάζουν οι μετανάστες την υγειονομική περίθαλψη;

Οι μετανάστες αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών της χώρας, ωστόσο αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην πρόσβαση σε υγειονομική κάλυψη και περίθαλψη. Ενώ οι πολίτες αποτελούν την πλειοψηφία του μη ηλικιωμένου ανασφάλιστου πληθυσμού, οι μη πολίτες είναι πολύ πιο πιθανό από τους πολίτες να είναι ανασφάλιστοι.

Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα με τη μετανάστευση;

Τα κοινωνικά προβλήματα των μεταναστών και των μεταναστών περιλαμβάνουν 1) τη φτώχεια, 2) τον πολιτισμό, 3) την εκπαίδευση, 4) τη στέγαση, 5) την απασχόληση και 6) την κοινωνική λειτουργικότητα.

Ποια είναι τα τρίαπολιτισμικά εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη;

Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν το φύλο, την εκπαίδευση, την παιδεία στον τομέα της υγείας και παρανοήσεις.

Ποια είναι τα τρία εμπόδια στη λήψη υγειονομικής περίθαλψης;

Οι ελλείψεις γιατρών, η φτώχεια, ο μεγαλύτερος αριθμός ανασφάλιστων και οι μεγάλες αποστάσεις συνθέτουν μεγάλες αποκλίσεις στην ισότητα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ της αστικής και της αγροτικής Αμερικής και αποτελούν πρόκληση για το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Γιατί οι μετανάστες έχουν λιγότερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;

Ενώ λίγο περισσότερες από τις μισές οικογένειες των ΗΠΑ λαμβάνουν ασφάλιση υγείας μέσω του εργοδότη τους,1 πολλοί μετανάστες διαχωρίζονται σε θέσεις εργασίας και κλάδους που είναι λιγότερο πιθανό να προσφέρουν κάλυψη με χορηγία εργοδότη. 2 Επιπλέον, οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και συχνά χρεώνονται με ασφάλιση.

Ποια είναι τα 4 εμπόδια στη μετανάστευση;

Οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές, το κόστος συναλλαγής στέγασης και η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών αποτελούν πιθανά εμπόδια στη μετανάστευση.

Γιατί οι μετανάστες υποβλήθηκαν σε έλεγχο για θέματα υγείας;

Ο υποχρεωτικός ιατρικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ιατρικού απαράδεκτου για λόγους μετανάστευσης είναι μια σημαντική διοικητική διαδικασία για τους αιτούντες για μόνιμη διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ορισμένους αιτούντες προσωρινής διαμονής.

Ποια είναι τα 4 εμπόδια στη μετανάστευση;

Οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές, το κόστος συναλλαγής στέγασης και η έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών αποτελούν πιθανά εμπόδια στη μετανάστευση.

Ποια είναι τα 3 εμπόδια στη μετανάστευση;

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν τρία κύρια πιθανά μελλοντικά εμπόδια στη διασυνοριακή μετανάστευση: περιορισμοί στα σύνορα που σχετίζονται με την πανδημία, αυτοματοποίηση και η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας που θα επηρεάσει τηνζήτηση για μετανάστες εργαζομένους και πιο περιοριστικές εθνικές μεταναστευτικές πολιτικές.

Ποια είναι τα 3 πιθανά εμπόδια στη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Υπάρχουν τρία πιθανά εμπόδια στη διασυνοριακή μετανάστευση: μεταπανδημικές επιπτώσεις στη διεθνή κινητικότητα, μελλοντικές τάσεις απασχόλησης και αυξημένες στάσεις εθνικών συμφερόντων πολλών χωρών.

Ποιες είναι μερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες χωρίς χαρτιά στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης;

Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. Δεν είναι επιλέξιμοι για ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης σύμφωνα με τον νόμο για την προσιτή φροντίδα (ACA), με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης από οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Ποια είναι τα 3 πιθανά εμπόδια στη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Υπάρχουν τρία πιθανά εμπόδια στη διασυνοριακή μετανάστευση: μεταπανδημικές επιπτώσεις στη διεθνή κινητικότητα, μελλοντικές τάσεις απασχόλησης και αυξημένες στάσεις εθνικών συμφερόντων πολλών χωρών.

Γιατί οι μειονότητες έχουν λιγότερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;

Σε σύγκριση με τους λευκούς, οι μαύροι και άλλες μειονότητες έχουν χαμηλότερα επίπεδα πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των υψηλότερων ποσοστών ανεργίας και της υποεκπροσώπησής τους σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν ασφάλιση υγείας ως μέρος του επιδόματος πακέτο (Blendon et al., 1989; Trevino et al., 1991 …

Ποια είναι τα 2 εμπόδια στην παροχή πολιτιστικά ευαίσθητης φροντίδας;

ΕΜΠΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Έλλειψη διαφορετικότητας στην ηγεσία και το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης. Συστήματα φροντίδας ελάχιστα σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών ασθενών.

Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί εμπόδιο στην υγειονομική περίθαλψη;

Οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις μεταξύ ασθενών και γιατρών. Συνειδητοποιώντας πώς ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει αΟι αντιλήψεις του ατόμου για την υγεία και την ιατρική μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στην κατανόηση των ιατρικών αναγκών ενός ατόμου και στον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη είναι σε μεγάλο βαθμό ένα γεωγραφικό ζήτημα, με τις αγροτικές περιοχές και τις αστικές περιοχές της φτώχειας να αντιμετωπίζουν συχνότερα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με το Stanford Medicine.

Τι είναι τα κοινωνικά εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη;

Ποια είναι μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μεταναστών χωρίς έγγραφα;

Τα γλωσσικά εμπόδια, ο φόβος της απέλασης και η έλλειψη ασφάλισης συχνά αποθαρρύνουν τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα και όχι τους πολίτες των ΗΠΑ ή τους νόμιμους κατοίκους να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εδώ μέχρι να αρρωστήσουν σοβαρά.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: