Ποιες είναι οι τρεις 3 προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για τη ζήτηση;


Για να υπάρχει ζήτηση, ένας καταναλωτής πρέπει να θέλει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι πρόθυμος να αγοράσει το αγαθό ή την υπηρεσία. Τέλος, ο καταναλωτής χρειάζεται τους πόρους για να το αγοράσει.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: