Τι χαρακτηρίζεται ως προϋπάρχουσα κατάσταση;


Ένα πρόβλημα υγείας, όπως το άσθμα, ο διαβήτης ή ο καρκίνος, είχατε πριν από την ημερομηνία έναρξης της νέας κάλυψης υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να αρνηθούν να καλύψουν τη θεραπεία για την προϋπάρχουσα κατάστασή σας ή να σας χρεώσουν περισσότερο. Μια ιατρική ασθένεια ή τραυματισμός που έχετε πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπάρχουσα κατάσταση. Καταστάσεις όπως ο διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ο καρκίνος και η υπνική άπνοια, μπορεί να αποτελούν παραδείγματα προϋπαρχουσών καταστάσεων υγείας. Τείνουν να είναι χρόνιες ή μακροχρόνιες.

Τι υπολογίζεται ως προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις;

Μια ιατρική ασθένεια ή τραυματισμός που έχετε πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπάρχουσα κατάσταση. Καταστάσεις όπως ο διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ο καρκίνος και η υπνική άπνοια, μπορεί να αποτελούν παραδείγματα προϋπαρχουσών καταστάσεων υγείας. Τείνουν να είναι χρόνιες ή μακροχρόνιες.

Πόσο καιρό είναι μια προϋπάρχουσα κατάσταση;

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, “προϋπάρχουσα κατάσταση” είναι οποιαδήποτε κατάσταση (είτε σωματική είτε ψυχική) για την οποία συστάθηκαν ή ελήφθησαν ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις, φροντίδα ή θεραπεία εντός περιόδου έξι μηνών αμέσως πριν από την εγγραφή σε πρόγραμμα υγείας . Η εγκυμοσύνη δεν μπορεί να υπολογιστεί ως προϋπάρχουσα κατάσταση.

Τι ορίζει το προϋπάρχον;

Τι είναι μια προϋπάρχουσα συνθήκη; Η προϋπάρχουσα κατάσταση είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια γνωστή ασθένεια, τραυματισμό ή κατάσταση υγείας που υπήρχε πριν κάποιος εγγραφεί ή αρχίσει να λαμβάνει ασφάλιση υγείας ή ζωής. Αυτό περιλαμβάνει ασθένειες όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο και άσθμα.

Είναι το άγχος μια προϋπάρχουσα κατάσταση;

Όχι μόνο οι ασφαλιστές πρέπει να προσφέρουν κάλυψη σε άτομα με κοινές προϋπάρχουσες παθήσεις, όπως κατάθλιψη ή άγχος, αλλά και τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν και τη θεραπεία.

Τι ορίζει το προϋπάρχον;

Τι είναι μια προϋπάρχουσα συνθήκη; Η προϋπάρχουσα κατάσταση είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια γνωστή ασθένεια, τραυματισμό ή κατάσταση υγείας που υπήρχε πριν κάποιος εγγραφεί ή αρχίσει να λαμβάνει ασφάλιση υγείας ή ζωής. Αυτό περιλαμβάνει ασθένειες όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο και άσθμα.

Τι θα συμβεί εάν δεν αποκαλύψετε προϋπάρχουσα κατάσταση;

Τι θα συμβεί εάν δεν αποκαλύψω προϋπάρχουσες ασθένειες; Η μη αποκάλυψη της προϋπάρχουσας νόσου μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση κατά τη στιγμή της ανανέωσης της πολιτικής ή σε ατιμία των αξιώσεων, εάν γίνονται για τέτοιες ασθένειες.

Πώς ελέγχει η ασφάλιση για προϋπάρχουσες συνθήκες;

Πώς αξιολογούν οι ασφαλιστές υγείας τις προϋπάρχουσες συνθήκες; Εάν ο ασφαλιστής υγείας σας πρέπει να αποφασίσει εάν η κατάστασή σας προϋπάρχει ή όχι, θα διορίσει τον δικό του ιατρό για να αξιολογήσει την πάθηση1. Αυτός ο επαγγελματίας θα αποφασίσει εάν η κατάστασή σας προϋπάρχει, όχι ο θεράπων γιατρός σας.

Μπορεί να απορριφθεί για προϋπάρχουσες συνθήκες;

Σύμφωνα με τον νόμο για την προσιτή περίθαλψη, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να αρνηθούν να σας καλύψουν ή να σας χρεώσουν περισσότερο μόνο και μόνο επειδή έχετε μια «προϋπάρχουσα πάθηση» — δηλαδή ένα πρόβλημα υγείας που είχατε πριν από την ημερομηνία της νέας κάλυψης υγείας ξεκινά. Επίσης, δεν μπορούν να χρεώσουν τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες.

Μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να ρωτήσουν για προϋπάρχουσες συνθήκες;

Στη μεταρρύθμιση της υγείας, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να σας υποχρεώσουν να απαντήσετε σε ερωτήσεις υγείας για να αγοράσετε ασφάλιση υγείας. Επίσης, δεν μπορούν να απαιτήσουν μια προϋπάρχουσα περίοδο αναμονής για τις αξιώσεις που υποβάλλετε.

Πότε τελείωσαν οι προϋπάρχουσες συνθήκες;

Είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση για ταξιδιωτική ασφάλιση;

Η γρήγορη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι: ναι. Θα πρέπει πάνταενημερώστε τον ασφαλιστή σας για την υψηλή αρτηριακή σας πίεση, ακόμα κι αν η διαχείρισή της γίνεται καλά μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρείται «προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση» από τους ασφαλιστές.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπάρχοντος και προϋπάρχοντος;

Μια προϋπάρχουσα κατάσταση ή πράγμα υπάρχει ήδη ή υπήρχε πριν από κάτι άλλο.

Ποια είναι τρία παραδείγματα υφιστάμενων συνθηκών;

Τι είναι μια προϋπάρχουσα κατάσταση; Μια προϋπάρχουσα πάθηση είναι ένα πρόβλημα υγείας που είχατε πριν από την ημερομηνία έναρξης της νέας σας κάλυψης υγείας. Η επιληψία, ο καρκίνος, ο διαβήτης, ο λύκος, η υπνική άπνοια και η εγκυμοσύνη είναι όλα παραδείγματα προϋπαρχουσών καταστάσεων.

Είναι η κατάθλιψη και το άγχος προϋπάρχουσες καταστάσεις;

Σε όρους ασφάλισης υγείας, η κατάθλιψη είναι μια προϋπάρχουσα πάθηση, εάν έχετε δει έναν πάροχο για αυτήν ή έχετε διαγνωστεί με αυτήν κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου προτού εγγραφείτε για ένα νέο πρόγραμμα υγείας.

Τι είναι η άρνηση προϋπάρχουσας κατάστασης;

Άρνηση Ασφαλιστηρίου: Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη βάσει προϋπάρχουσας συνθήκης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα απορρίψουν την αίτησή σας για αγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας.

Έχω κάποια προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση;

Μια προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση είναι μια ασθένεια, ασθένεια ή τραυματισμός για την οποία λάβατε φαρμακευτική αγωγή, συμβουλές ή θεραπεία ή είχατε συμπτώματα (είτε η πάθηση έχει διαγνωστεί είτε όχι) τα πέντε χρόνια πριν από την ημερομηνία εγγραφής σας. Η ασφάλιση υγείας δεν καλύπτει συνήθως «προϋπάρχουσες συνθήκες».

Τι είναι μια προϋπάρχουσα κατάσταση 3/12;

Εξαίρεση προϋπάρχουσας πάθησης: 3/3/12 Μια προϋπάρχουσα κατάσταση είναι μια κατάσταση για την οποία λάβατε ιατρική περίθαλψη, συμβουλή, φροντίδα ή υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών μέτρων ή πήρατε συνταγογραφούμενα φάρμακα ή φάρμακαστους 3 μήνες ακριβώς πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σας.

Μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να ρωτήσουν για προϋπάρχουσες συνθήκες;

Στη μεταρρύθμιση της υγείας, οι εταιρείες ασφάλισης υγείας δεν μπορούν να σας υποχρεώσουν να απαντήσετε σε ερωτήσεις υγείας για να αγοράσετε ασφάλιση υγείας. Επίσης, δεν μπορούν να απαιτήσουν μια προϋπάρχουσα περίοδο αναμονής για τις αξιώσεις που υποβάλλετε.

Τι θεωρείται ως προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις;

Μια ιατρική ασθένεια ή τραυματισμός που έχετε πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπάρχουσα κατάσταση. Καταστάσεις όπως ο διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ο καρκίνος και η υπνική άπνοια, μπορεί να αποτελούν παραδείγματα προϋπαρχουσών καταστάσεων υγείας. Τείνουν να είναι χρόνιες ή μακροχρόνιες.

Τι είδους ασφάλιση μπορεί να απορριφθεί λόγω προϋπαρχόντων συνθηκών;

Οι ασφαλιστές υγείας δεν μπορούν πλέον να χρεώνουν περισσότερα ή να αρνούνται την κάλυψη σε εσάς ή το παιδί σας λόγω προϋπάρχουσας κατάστασης υγείας όπως το άσθμα, ο διαβήτης ή ο καρκίνος, καθώς και η εγκυμοσύνη. Δεν μπορούν να περιορίσουν τα οφέλη ούτε για αυτήν την κατάσταση.

Τι είναι η παραίτηση από προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση;

Με απλά λόγια, η Παραίτηση από Προϋπάρχουσες Ιατρικές Καταστάσεις καλύπτει ή «παραιτείται» από το δικαίωμα των εταιρειών να εξαιρούν προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις από την πολιτική τους. Είναι μια λειτουργία διαθέσιμη μόνο με ορισμένα ολοκληρωμένα πακέτα που περιλαμβάνουν ακύρωση ταξιδιού/διακοπή ταξιδιού.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: