Mikä on yleisin syy olla vakuuttamatta?

Kuka on todennäköisimmin vakuuttamaton Yhdysvalloissa?

Nuoret aikuiset (18–24-vuotiaat) Lähes kolmella kymmenestä nuoresta aikuisesta ei ole sairausvakuutusta. Tämän ikäryhmän jäsenet ovat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin vakuuttamattomia kuin koko väestön alle 65-vuotiaat.

Miksi niin monet ihmiset ovat vakuuttamattomia Yhdysvalloissa?

vakuutusten puuttumisen on katsottu johtuvan useista tekijöistä, kuten terveydenhuollon kustannusten noususta, talouden taantumasta, työnantajaperusteisten vakuutusten rappeutumisesta ja julkisten ohjelmien leikkauksista. Tehokkaiden strategioiden kehittäminen vakuuttamattomuuden vähentämiseksi edellyttää ymmärtämistä, miksi ihmisiltä puuttuu vakuutusturva.

Kulla henkilöllä on suurin riski olla vakuuttamaton?

KFF:n raportissa todettiin, että pienituloiset perheet olivat todennäköisimmin vakuuttamattomia, ja yli 73 % mainitsi korkeat vakuutuskustannukset ensisijaisena syynä vakuutusturvan puutteeseen. Muita syitä, joiden vuoksi ihmiset ilmoittivat, ettei hänellä ollut sairausvakuutusta: Ei oikeutettu vakuutusturvaan (25,3 %)

Miksi niin monet ihmiset ovat vakuuttamattomia Yhdysvalloissa?

vakuutusten puuttumisen on katsottu johtuvan useista tekijöistä, kuten terveydenhuollon kustannusten noususta, talouden taantumasta, työnantajaperusteisten vakuutusten rappeutumisesta ja julkisten ohjelmien leikkauksista. Tehokkaiden strategioiden kehittäminen vakuuttamattomuuden vähentämiseksi edellyttää ymmärtämistä, miksi ihmisiltä puuttuu vakuutusturva.

Kulla henkilöllä on suurin riski olla vakuuttamaton?

KFF:n raportissa todettiin, että pienituloiset perheet olivat todennäköisimmin vakuuttamattomia, ja yli 73 % mainitsi korkeat vakuutuskustannukset ensisijaisena syynä vakuutusturvan puutteeseen. Muita syitä, joiden vuoksi ihmiset ilmoittivat, ettei hänellä ollut sairausvakuutusta: Ei oikeutettu vakuutusturvaan (25,3 %)

Kuka ensisijaisesti muodostaa vakuuttamattomatväestöstä?

Vaikka valkoiset muodostavat suurimman osuuden Yhdysvaltain vakuuttamattomasta väestöstä, 47 prosenttia, mustien ja latinalaisamerikkalaisten osuus tästä jäljellä olevasta vakuuttamattomasta väestöstä on suhteettoman suuri.

Millä rodulla on korkein vakuuttamaton osuus?

Kuinka monella Yhdysvaltain kansalaisella ei ole vakuutusta?

4 päivää sitten

Millä rodulla on vähiten sairausvakuutus?

5 9 prosenttia).

Missä osavaltioissa on eniten vakuuttamattomia ihmisiä?

Millä prosentilla ihmisistä ei ole sairausvakuutusta?

Kuinka monella aikuisella ei ole henkivakuutusta?

Henkivakuutus on tapa elättää taloudellisesti läheisiäsi ja kattaa viimeiset kulut, jos kuolet yllättäen. Mutta lähes neljänneksellä (23 %) yhdysvaltalaisista aikuisista ei ole henkivakuutusta ConsumerAffairin uuden tutkimuksen mukaan.

Minkä ikäisenä useimmat ihmiset saavat henkivakuutuksen?

30-vuotiaat Suurin osa ihmisistä alkaa miettiä henkivakuutusta täytettyään 30 vuotta. Syyt ovat selvät: monet ihmiset päättävät perustaa perheen tässä iässä tai heillä on jo pieni lapsi tai lapsia.

Ovatko miehet todennäköisemmin vakuuttamattomia?

Mikä ryhmä ihmisiä oli todennäköisimmin vakuuttamaton terveysturvakyselyssä?

Värivalkoisilla ihmisillä on suurempi riski olla vakuuttamatta kuin ei-latinalaisamerikkalaisilla valkoisilla. 45 % vakuuttamattomista on ei-latinalaisamerikkalaisia ​​valkoisia, värikkäillä ihmisillä on suurempi riski olla vakuuttamatta kuin ei-latinalaisamerikkalaisilla valkoisilla.

Keitä ovat vakuuttamattomat ja alivakuutetut Yhdysvalloissa?

Perheet, joiden tulot ovat alle 400 prosenttia liittovaltion köyhyystasosta (FPL), muodostavat yli 80 prosenttia vakuuttamattomasta väestöstä, mikä korostaa, että sairausvakuutuksen puute on keskittynyt taloudellisesti epävarmoihin.

Kuka on todennäköisimmin vakuuttamaton Yhdysvalloissa?

Nuoret aikuiset (18–24-vuotiaat) Lähes kolmella kymmenestä nuoresta aikuisesta ei ole sairausvakuutusta. Tämän ikäryhmän jäsenet ovat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin vakuuttamattomia kuin koko väestön alle 65-vuotiaat.

Miksi niin monet ihmiset ovat vakuuttamattomia Yhdysvalloissa?

vakuutusten puuttumisen on katsottu johtuvan useista tekijöistä, kuten terveydenhuollon kustannusten noususta, talouden taantumasta, työnantajaperusteisten vakuutusten rappeutumisesta ja julkisten ohjelmien leikkauksista. Tehokkaiden strategioiden kehittäminen vakuuttamattomuuden vähentämiseksi edellyttää ymmärtämistä, miksi ihmisiltä puuttuu vakuutusturva.

Miksi vakuuttamattomuus on ongelma?

Verrattuna vakuutettuja henkilöihin, vakuuttamattomat aikuiset, jotka loukkaantuvat onnettomuuksissa, kuolevat todennäköisemmin vammoihinsa tai raportoivat myöhemmin terveytensä heikkenemisestä. Ihmiset, joilla ei ole vakuutusta, kuolevat myös muita akuutteja sairauksia todennäköisemmin.

Kuka on vakuuttamaton?

Vakuuttamattomia ihmisiä ovat matalatuloiset, kalliit sairaudet ja ne, joiden työnantajat eivät tarjoa ryhmäsairausvakuutusta. Jos olet vakuuttamaton, et ole katettu riskiltä.

Missä useimmat vakuuttamattomat asuvat?

Kun heijastelee maantieteellistä vaihtelua tuloissa ja julkisen palvelun saatavuudessa, etelässä tai lännessä asuvat ihmiset ovat todennäköisemmin vakuuttamattomia. Suurin osa vakuuttamattomista on ollut ilman vakuutusta pitkiä aikoja. (Katso liitetaulukko Byksityiskohtaisia ​​tietoja vakuuttamattoman väestön ominaispiirteistä.)


Posted

in

by

Tags: