Miksi ihmisillä ei vieläkään ole sairausvakuutusta?


46 miljoonalla ihmisellä eli lähes joka viidellä ei-iäkkäällä aikuisella ja lapsella ei ole tällä hetkellä sairausvakuutusta Yhdysvalloissa, mikä on kuusi miljoonaa enemmän kuin vuonna 2000.1 Viimeaikainen vakuutusturvan lisääntyminen on johtunut useista tekijöistä, kuten terveydenhuollon lisääntymisestä. kustannukset, talouden taantuma, työnantajaperusteisten vakuutusten rappeutuminen ja julkisten ohjelmien leikkaukset.2 Tehokkaiden strategioiden kehittäminen vakuuttamattomuuden vähentämiseksi edellyttää ymmärtämistä, miksi ihmisiltä puuttuu vakuutusturva. Tässä tiivistelmässä tarkastellaan syitä siihen, miksi ihmiset ilmoittavat olevansa vakuuttamattomat yleisesti ja keskeisten väestöryhmien mukaan (määritelty iän, rodun/etnisen taustan, terveydentilan sekä perhe- ja työllisyyspiirteiden mukaan). Tutkimme myös, kuinka nämä syyt ovat muuttuneet ajan myötä.


Posted

in

by

Tags: