Czy rasa/pochodzenie etniczne jest społecznym wyznacznikiem zdrowia?


Wiemy również, że rasa i pochodzenie etniczne odgrywają znaczącą rolę w zrozumieniu dystrybucji czyichś społecznych uwarunkowań zdrowia lub czyjejś „społecznej determinacji zdrowia”. I chociaż w wielu okolicznościach rasa i pochodzenie etniczne mogą przewidywać czyjeś społeczne uwarunkowania zdrowia, ważne jest, aby …

Czy pochodzenie etniczne jest indywidualnym wyznacznikiem zdrowia?

Rasa, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny są silnie związane z wieloma wynikami w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej; w związku z tym czynniki te należy zawsze traktować jako zmienne demograficzne w ocenie stanu zdrowia populacji

Jaki jest związek między pochodzeniem rasowym a zdrowiem?

Dane pokazują, że grupy mniejszości rasowych i etnicznych w całych Stanach Zjednoczonych doświadczają wyższego wskaźnika zachorowań i zgonów w szerokim zakresie schorzeń, w tym cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, astmy i chorób serca, w porównaniu z ich Białe odpowiedniki.

Czy rasa jest czynnikiem społecznym?

Rasa nie jest biologiczna. To konstrukt społeczny. Nie ma genu ani grupy genów wspólnych dla wszystkich czarnych lub wszystkich białych. Gdyby rasa była „rzeczywista” w sensie genetycznym, klasyfikacje rasowe jednostek pozostałyby niezmienne niezależnie od granic.


Opublikowano

w

przez

Tagi: