Jak rasa wpływa na nierówności zdrowotne?


Dane pokazują, że grupy mniejszości rasowych i etnicznych w całych Stanach Zjednoczonych doświadczają wyższego wskaźnika zachorowań i zgonów w szerokim zakresie schorzeń, w tym cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, astmy i chorób serca, w porównaniu z ich białymi odpowiednikami.

Co powoduje różnice w zdrowiu rasowym?

Uczestnicy badania wyartykułowali wiele sposobów, w jakie nierówny dostęp do opieki zdrowotnej, różnice w ubezpieczeniach, ograniczony czas, brak tłumaczy oraz — wśród niektórych usługodawców — uprzedzenia, etykietowanie i stereotypy przyczyniają się do różnic rasowych w doświadczeniach i leczeniu pacjentów.

Dlaczego rasa jest ważnym społecznym wyznacznikiem zdrowia?

W jaki sposób rasa odgrywa rolę w opiece zdrowotnej?

W porównaniu z osobami rasy białej, członkowie mniejszości rasowych i etnicznych rzadziej korzystają z profilaktycznych usług zdrowotnych i często otrzymują opiekę o niższej jakości. Mają też gorsze wyniki zdrowotne w przypadku niektórych schorzeń.

Czym są różnice rasowe w zdrowiu?

Termin „nierówności zdrowotne” jest często definiowany jako „różnica polegająca na tym, że grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak ubodzy, mniejszości rasowe/etniczne, kobiety i inne grupy, które stale doświadczają niekorzystnej sytuacji społecznej lub dyskryminacji, systematycznie doświadczają gorszego lub lepszego stanu zdrowia ryzyko niż więcej …

Jak rasa wpływa na opiekę zdrowotną?

Dane pokazują, że grupy mniejszości rasowych i etnicznych w całych Stanach Zjednoczonych doświadczają wyższego wskaźnika zachorowań i zgonów w szerokim zakresie schorzeń, w tym cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, astmy i chorób serca, w porównaniu z ich Białe odpowiedniki.

Jak pochodzenie etniczne wpływa na zdrowie?

Wpływ pochodzenia etnicznego na wyniki zdrowotne Pochodzenie etniczne może wpływać na opiekę zdrowotną i dostęp do niej na wielu poziomach, działającpoprzez czynniki takie jak: Różnice w korzystaniu z usług. Kwestie komunikacji. Kultura i postawy.

Jak rasa wpływa na status społeczny?

W jaki sposób pojęcia rasy i pochodzenia etnicznego odnoszą się do opieki zdrowotnej?

Dane pokazują, że osoby kolorowe są bardziej narażone na zakażenie COVID-19, hospitalizację i śmierć w porównaniu z ich białymi odpowiednikami i ponoszą bardziej znaczące negatywne skutki społeczne i ekonomiczne.

Jakie są przykłady różnic w zdrowiu ze względu na rasę i pochodzenie etniczne?

Przewlekłe schorzenia Amerykanie pochodzenia azjatyckiego są dwa razy bardziej narażeni na rozwój przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B niż biali nie-Latynosi i osiem razy bardziej narażeni na śmierć z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B niż biali nie-Latynosi. Amerykanie pochodzenia azjatyckiego są o 40% bardziej narażeni na zdiagnozowanie cukrzycy niż nielatynoscy biali Amerykanie.

Co oznacza rasa w opiece zdrowotnej?

R.A.C.E.: Akronim, którego personel szpitala używa do zapamiętania swoich obowiązków w przypadku pożaru. Oznacza RATUNEK, ALARM, ZAMKNIĘCIE, GASZENIE/EWAKUACJĘ. P.A.S.S: Akronim, którego personel szpitala używa, aby zapamiętać swoje obowiązki związane z rozładowaniem gaśnicy.

Jak można zmniejszyć różnice rasowe w opiece zdrowotnej?

Poprawa sąsiedztwa i warunków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy zasób służący poprawie zdrowia jest powiązany z miejscem zamieszkania w USA, kluczem do poprawy zdrowia i zmniejszenia dysproporcji jest poprawa jakości sąsiedztwa i środowiska mieszkaniowego w Stanach Zjednoczonych.

Co jest najistotniejszą przyczyną dysproporcji zdrowotnych?

Różnice w stanie zdrowia wynikają z leżących u podstaw nierówności społecznych i ekonomicznych, które są zakorzenione w rasizmie. Zajmowanie się dysproporcjami jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, ale także dla poprawy ogólnego stanu zdrowia i gospodarki naszego narodudobrobyt.

Jakie jest pięć głównych przyczyn nierówności zdrowotnych?

Istnieje wiele dowodów na to, że czynniki społeczne, w tym wykształcenie, status zatrudnienia, poziom dochodów, płeć i pochodzenie etniczne, mają znaczący wpływ na stan zdrowia danej osoby.

Jakie są 5 kluczowych obszarów różnic w opiece zdrowotnej?

Różnice występują w wielu wymiarach, w tym w rasie/pochodzeniu etnicznym, statusie społeczno-ekonomicznym, wieku, lokalizacji, płci, niepełnosprawności i orientacji seksualnej. 2.

Jak można poprawić równość rasową w opiece zdrowotnej?

Rozwiń wykorzystanie usługodawców działających w społeczności, takich jak pracownicy służby zdrowia społeczności, promotorzy i nawigatorzy równorzędni. Wymagać, aby kształcenie absolwentów medycyny obejmowało szkolenie dotyczące rasizmu strukturalnego i ukrytych uprzedzeń oraz sposobów zwalczania obu poprzez antyrasistowską praktykę medyczną.

Czy różnice rasowe i etniczne w korzystaniu z opieki zdrowotnej różnią się w zależności od stanu zdrowia?

Stan zdrowia wyraźnie różni się w zależności od grup rasowych i etnicznych. Na przykład Latynosi, a zwłaszcza niektóre podgrupy Latynosów, są średnio młodsi, a przez to zdrowsi niż inne grupy. W rezultacie proste porównania wskaźników wykorzystania mogą zaniżać rzeczywiste różnice.

Dlaczego mniejszości mają mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej?

W porównaniu z osobami rasy białej, osoby rasy czarnej i inne mniejszości mają niższy poziom dostępu do opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych ze względu na wyższą stopę bezrobocia i niedostateczną reprezentację na dobrze płatnych stanowiskach, które obejmują ubezpieczenie zdrowotne jako część zasiłku pakiet (Blendon i in., 1989; Trevino i in., 1991 …

Jak kultura wpływa na zdrowie?

Kulturowe przekonania dotyczące zdrowia wpływają na to, jak ludzie myślą i czują o swoim zdrowiu i problemach zdrowotnych, kiedy i od kogo szukają opieki zdrowotnej oraz jak reagują na zalecenia dotyczące zmiany stylu życia,interwencje w opiece zdrowotnej i przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Jak rasa i pochodzenie etniczne wpływają na społeczeństwo?

Polityka rasowa Niemniej jednak dziedzictwo konstrukcji rasowych i etnicznych można dostrzec we wszystkim, od warunków mieszkaniowych po zdrowie. Uprzedzenia rasowe i etniczne wpływają na dystrybucję bogactwa, władzy i możliwości oraz tworzą trwałe rozwarstwienia społeczne.

Czy rasa/pochodzenie etniczne jest społecznym wyznacznikiem zdrowia?

Rasa, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny są silnie związane z wieloma wynikami w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej; w związku z tym czynniki te należy zawsze traktować jako zmienne demograficzne w ocenie stanu zdrowia populacji

Która grupa etniczna ma najwięcej problemów zdrowotnych?

Przewlekłe schorzenia Afroamerykanie mają wyższy wskaźnik cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i chorób serca niż inne grupy. Prawie 15 procent Afroamerykanów ma cukrzycę w porównaniu z 8 procentami białych. Częstość występowania astmy jest również najwyższa wśród osób rasy czarnej.


Opublikowano

w

przez

Tagi: