• Har en genomsnittlig person en livförsäkring?

  Har en genomsnittlig person en livförsäkring?

  Andelen amerikaner med livförsäkring är cirka 52 %, inklusive livförsäkring för individer och arbetsplatser, enligt LIMRA. Vid vilken ålder får de flesta livförsäkringar? Människor i 30-årsåldern Majoriteten av människor börjar fundera på en livförsäkring när de fyller 30 år. Skälen är tydliga: många bestämmer sig för att bilda familj i den här åldern eller har […]

 • Hur ofta nekas livförsäkring?

  Hur ofta nekas livförsäkring?

  Vad kan orsaka att livförsäkring nekas? En livförsäkringsansökan kan avslås om du har högrisksjukdomar, farliga hobbyer eller om du lämnat viktig information utanför din ansökan. Du kan också vara olämplig för vissa försäkringar på grund av hög ålder. Det beror på anledningen till att du nekades och försäkringsbolaget. Kan man få en livförsäkring om man […]

 • Varför behöver fattiga människor försäkring?

  Varför behöver fattiga människor försäkring?

  Om inte var och en av er kan behålla den inkomstnivån på egen hand, är det viktigt att ha en livförsäkring för att förhindra en drastisk förändring av livsstilen när en av er dör. Detta gäller även när ni båda fortfarande är anställda om båda parter har jobb. Behöver vi verkligen försäkring? Om inte var […]

 • Vilken är den lägsta livförsäkringen?

  Vilken är den lägsta livförsäkringen?

  Livförsäkring är vanligtvis den billigaste formen av livförsäkring, men priserna varierar från person till person. Vilken livförsäkring är billigast? Livförsäkring är vanligtvis den billigaste formen av livförsäkring, men priserna varierar från person till person. Vilken är den minsta livförsäkringen? Som den kortaste sikt allmänt tillgängliga, 10-årig livförsäkring kommer att hålla dig täckt i ett decennium. […]

 • Vilken är den vanligaste anledningen till att man äger en livförsäkring?

  Vilken är den vanligaste anledningen till att man äger en livförsäkring?

  Vad är den främsta anledningen till att köpa livförsäkring? Att köpa livförsäkring skyddar din make och barn från de potentiellt förödande ekonomiska förlusterna som kan uppstå om något hände dig. Det ger ekonomisk säkerhet, hjälper till att betala av skulder, hjälper till att betala levnadskostnader och hjälper till att betala eventuella medicinska eller slutliga utgifter. […]

 • Är livförsäkring verkligen nödvändig?

  Är livförsäkring verkligen nödvändig?

  Om inte var och en av er kan behålla den inkomstnivån på egen hand, är det viktigt att ha en livförsäkring för att förhindra en drastisk förändring av livsstilen när en av er dör. Detta gäller även när ni båda fortfarande är anställda om båda parter har jobb. Är det verkligen viktigt att ha en […]

 • Påverkar ditt yrke dina sjukförsäkringspremier?

  Påverkar ditt yrke dina sjukförsäkringspremier?

  Precis som din ålder eller hälsa tittar försäkringsbolag på ditt yrke när du ansöker om en försäkring. Ett högriskjobb eller högriskhobbyer kan påverka dina priser eller rätt till vissa typer av livförsäkringar. Vilka faktorer kan påverka sjukförsäkringspremier? Fem faktorer kan påverka en plans månatliga premie: plats, ålder, tobaksanvändning, plankategori och om planen omfattar anhöriga. Observera: […]

 • Varför stiger försäkringspremierna?

  Varför stiger försäkringspremierna?

  Bilolyckor och trafiköverträdelser är vanliga förklaringar till att försäkringsnivån ökar, men det finns andra anledningar till att bilförsäkringspremierna ökar, inklusive en adressändring, nytt fordon och anspråk i ditt postnummer.

 • Hur bestämmer försäkringsbolagen hur mycket mina försäkringspremier ska vara?

  Hur bestämmer försäkringsbolagen hur mycket mina försäkringspremier ska vara?

  Försäkringspremier bestäms av sannolikheten för att den försäkrade har en förlust eller ett bakslag utanför deras kontroll och baseras på specifika riskattribut som anses vara förutsägande för förlust. Företag som vidtar åtgärder för att minska sina risker har en god chans att också sänka sina premier. Några vanliga faktorer som försäkringsbolag utvärderar när de beräknar […]

 • Varför avvisas försäkringen?

  Varför avvisas försäkringen?

  Försäkringsgivaren kan avslå ditt anspråk om de har anledning att tro att du inte var rimlig noga med att svara på alla frågor i ansökan sanningsenligt och korrekt. Ett vanligt exempel är underlåtenhet att avslöja ett redan existerande medicinskt tillstånd. Vad innebär det att nekas försäkring? När du nekas försäkring betyder det att leverantören har […]

 • Vilka är de 6 faktorerna som påverkar utbudet förklarar dem?

  Vilka är de 6 faktorerna som påverkar utbudet förklarar dem?

  Utbudet kommer att bestämmas av faktorer som pris, antal leverantörer, teknikens tillstånd, statliga subventioner, väderförhållanden och tillgången på arbetare för att producera varan. Faktorer som påverkar utbudskurvanEn minskning av produktionskostnaderna. Detta innebär att företag kan leverera mer till varje pris. …Fler företag. En ökning av antalet producenter kommer att orsaka ett ökat utbud.Investeringar i kapacitet. […]

 • Vilka är de fyra efterfrågefaktorerna?

  Vilka är de fyra efterfrågefaktorerna?

  Svar och förklaring: Fyra faktorer som påverkar efterfrågan är pris, köparnas inkomstnivå, konsumentsmak och konkurrens. Fyra faktorer som påverkar efterfrågan är pris, köparnas inkomstnivå, konsumentsmak och konkurrens. Klicka för att se hela svaret Vilka är de sju faktorerna för efterfrågan?7 Faktorer som bestämmer efterfrågan på varor Vilka är fyra faktorer som kan påverka efterfrågan? Efterfrågan […]

Har du några bokrekommendationer?