Kategori: Försäkring

 • Har en genomsnittlig person en livförsäkring?

  Har en genomsnittlig person en livförsäkring?

  Andelen amerikaner med livförsäkring är cirka 52 %, inklusive livförsäkring för individer och arbetsplatser, enligt LIMRA. Vid vilken ålder får de flesta livförsäkringar? Människor i 30-årsåldern Majoriteten av människor börjar fundera på en livförsäkring när de fyller 30 år. Skälen är tydliga: många bestämmer sig för att bilda familj i den här åldern eller har…

 • Hur ofta nekas livförsäkring?

  Hur ofta nekas livförsäkring?

  Vad kan orsaka att livförsäkring nekas? En livförsäkringsansökan kan avslås om du har högrisksjukdomar, farliga hobbyer eller om du lämnat viktig information utanför din ansökan. Du kan också vara olämplig för vissa försäkringar på grund av hög ålder. Det beror på anledningen till att du nekades och försäkringsbolaget. Kan man få en livförsäkring om man…

 • Varför behöver fattiga människor försäkring?

  Varför behöver fattiga människor försäkring?

  Om inte var och en av er kan behålla den inkomstnivån på egen hand, är det viktigt att ha en livförsäkring för att förhindra en drastisk förändring av livsstilen när en av er dör. Detta gäller även när ni båda fortfarande är anställda om båda parter har jobb. Behöver vi verkligen försäkring? Om inte var…

 • Vilken är den lägsta livförsäkringen?

  Vilken är den lägsta livförsäkringen?

  Livförsäkring är vanligtvis den billigaste formen av livförsäkring, men priserna varierar från person till person. Vilken livförsäkring är billigast? Livförsäkring är vanligtvis den billigaste formen av livförsäkring, men priserna varierar från person till person. Vilken är den minsta livförsäkringen? Som den kortaste sikt allmänt tillgängliga, 10-årig livförsäkring kommer att hålla dig täckt i ett decennium.…

 • Vilken är den vanligaste anledningen till att man äger en livförsäkring?

  Vilken är den vanligaste anledningen till att man äger en livförsäkring?

  Vad är den främsta anledningen till att köpa livförsäkring? Att köpa livförsäkring skyddar din make och barn från de potentiellt förödande ekonomiska förlusterna som kan uppstå om något hände dig. Det ger ekonomisk säkerhet, hjälper till att betala av skulder, hjälper till att betala levnadskostnader och hjälper till att betala eventuella medicinska eller slutliga utgifter.…

 • Är livförsäkring verkligen nödvändig?

  Är livförsäkring verkligen nödvändig?

  Om inte var och en av er kan behålla den inkomstnivån på egen hand, är det viktigt att ha en livförsäkring för att förhindra en drastisk förändring av livsstilen när en av er dör. Detta gäller även när ni båda fortfarande är anställda om båda parter har jobb. Är det verkligen viktigt att ha en…

 • Varför avvisas försäkringen?

  Varför avvisas försäkringen?

  Försäkringsgivaren kan avslå ditt anspråk om de har anledning att tro att du inte var rimlig noga med att svara på alla frågor i ansökan sanningsenligt och korrekt. Ett vanligt exempel är underlåtenhet att avslöja ett redan existerande medicinskt tillstånd. Vad innebär det att nekas försäkring? När du nekas försäkring betyder det att leverantören har…

 • Vilka är de tre typiska kraven i en försäkring?

  Vilka är de tre typiska kraven i en försäkring?

  Villkoren Vanliga villkor i en policy inkluderar kravet att lämna in ett bevis om förlust till företaget, att skydda egendom efter en förlust och att samarbeta under företagets utredning eller försvar av en skadeståndsprocess. Vad är tre huvudkomponenter i en försäkring? Försäkringspolisens komponenter Tre komponenter i alla typer av försäkringar är avgörande: premie, försäkringsgräns och…

 • Vilka är de 3 viktigaste försäkringarna?

  Vilka är de 3 viktigaste försäkringarna?

  De flesta experter är överens om att liv, hälsa, långvarig funktionsnedsättning och bilförsäkring är de fyra typerna av försäkringar du måste ha. Arbetsgivarskydd är ofta det bästa alternativet, men om det inte är tillgängligt, inhämta offerter från flera leverantörer eftersom många ger rabatter om du köper mer än en typ av försäkring. Vilka är de…

 • Vilka är fem saker som inte täcks av livförsäkringen?

  Vilka är fem saker som inte täcks av livförsäkringen?

  De fem sakerna som inte täcks av livförsäkringen är redan existerande tillstånd, olyckor som inträffar under påverkan av droger eller alkohol, självmord, kriminell aktivitet och dödsfall på grund av en högriskaktivitet, såsom fallskärmshoppning och krig eller terrordåd. Vilka är fem saker som inte täcks av livförsäkringen?Familjens hälsa historia.Medicinska tillstånd.Alkohol- och droganvändning.Riskfyllda aktiviteter.Reseplaner. Vad är det…

 • Vad kostar försäkringen?

  Vad kostar försäkringen?

  Allmänt tillämpligt på livförsäkringar som rörliga och universella liv, kostnaden för försäkringsavgifter är månatliga avgifter för dödlighet, administration och andra aspekter av utgifter från livförsäkringsbolagets sida. Vilka kostnader är förknippade med försäkringsbolag?Premier. Den grundläggande kostnaden som företag måste ådra sig som ett resultat av försäkring är den premiebetalning som varje försäkring kräver, vanligtvis på månadsbasis.…

 • Hur bestäms beloppet för livförsäkring?

  Hur bestäms beloppet för livförsäkring?

  En vanlig tumregel för att avgöra hur mycket livförsäkring du behöver är att multiplicera din lön med tio. Vissa experter rekommenderar att du multiplicerar det med 5 eller 7. En vanlig tumregel för att avgöra hur mycket livförsäkring du behöver är att multiplicera din lön med tio. Vissa experter rekommenderar att du multiplicerar det med…