Varför har folk fortfarande ingen sjukförsäkring?


Fyrtiosex miljoner människor, eller nästan en av fem icke-äldre vuxna och barn, saknar för närvarande sjukförsäkring i USA, en ökning med 6 miljoner sedan 2000.1 Den senaste tidens ökning av oförsäkringar har tillskrivits ett antal faktorer, inklusive ökad hälsovård kostnader, den ekonomiska nedgången, en urholkning av arbetsgivarbaserade försäkringar och nedskärningar i offentliga program.2 Att utveckla effektiva strategier för att minska oförsäkringar kräver förståelse för varför människor saknar försäkringsskydd. Denna sammanfattning tittar på orsakerna till att människor rapporterar att de är oförsäkrade överlag och av viktiga befolkningsundergrupper (definierade av ålder, ras/etnicitet, hälsostatus och familje- och sysselsättningsegenskaper). Vi undersöker också hur dessa skäl har förändrats över tiden.


Publicerat

i

av

Etiketter: